GEODEZINĖS PASLAUGOS

Dirbame tiek su privačiais, tiek su juridiniais asmenimis visoje vakarų Lietuvoje.

Susisiekite su mumis ir mes rasime sprendimą!

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas.

Topografinai planai

Planas, kuriame vaizduojama išsami vietovės situacija, reljefas bei antžeminės komunikacijos. Tai lyg vietovės nuotrauka, todėl dažnai planas supaprastintai vadinamas nuotrauka.

Sklypo ribų nužymėjimas

Procesas, kurio metu vietovėje riboženkliais tiksliai nužymimos sklypo ribos.

Požeminių komunikacijų kontrolinių planų sudarymas

Tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais.

Pastato ašių nužymėjimai

Tai itin tikslūs geodeziniai matavimai, atliekami pradedant pastato statybos procesus. Ašių nužymėjimas reikalingas, kad statant statinį nebūtų nukrypstama nuo projekto. 

Pastatų pridavimas VSI.

Atliekamas tada, kai pasibaigė bet kokio pastato ar namo statyba. Pastatas privalo būti užregitruotas VĮ Registrų centre, o savininkui išduodamas nuosavybės dokumentas. Statybos pridavimas atiekamas statinius naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar modernizavus.